วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/62/180 12/07/2562 319/60/62/180 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
317 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+200-กม.50+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,280 ตร.ม. 319/-/62/179 12/07/2562 319/-/62/179 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
318 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/178 11/07/2562 319/35/62/178 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
319 ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 319/60/62/177 09/07/2562 319/60/62/177 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
320 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๗๕ 05/07/2562 319/40/62/175 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
321 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/62/174 03/07/2562 319/60/62/174 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
322 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 319/70/62/172 27/06/2562 319/70/62/172 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 319/60/62/170 26/06/2562 319/60/62/170 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
325 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/167 24/06/2562 319/35/62/167 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
326 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.5+850-กม.12+400 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 51.30 ตร.ม. 319/-/62/165 18/06/2562 319/-/62/165 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
327 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/62/163 14/06/2562 319/60/62/163 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
328 ซื้อเสาป้าย ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว x 3.00 ม. จำนวน 20 ต้น 319/60/62/161 13/06/2562 319/60/62/161 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
329 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/62/160 13/06/2562 319/45/62/160 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
330 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/159 10/06/2562 319/35/62/159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 316 ถึง 330 จาก 370 รายการ