วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/63/246 09/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/245 09/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 319/40/63/244 08/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
19 ซื้อแบริเออร์พลาสติก จำนวน 125 อัน 319/60/63/243 08/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 319/40/63/242 08/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/63/241 08/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
22 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึก DVR 16Ch พร้อมฮาร์ดดิสก์ 8TB จำนวน 1 เครื่อง 319/20/63/235 03/09/2563 319/20/63/235 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
23 ซื้อครุภัณฑ์ โทรศัพท์ จำนวน 16 เครื่อง 319/20/63/240 03/09/2563 319/20/63/240 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
24 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA จำนวน 1 เครื่อง 319/20/63/238 03/09/2563 319/20/63/238 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
25 ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 319/20/63/237 03/09/2563 319/20/63/237 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
26 ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ความละเอียด 2MP จำนวน 16 ตัว 319/20/63/236 03/09/2563 319/20/63/236 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
27 ซื้อครุภัณฑ์ ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน จำนวน 1 เครื่อง 319/20/63/239 03/09/2563 319/20/63/239 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 319/40/63/234 03/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
29 ซื้อขอบคันหิน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม. จำนวน 6 ชิ้น 319/60/63/233 03/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
30 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/229 01/09/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/229 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 458 รายการ