วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 22 ชุด เลขที่ 319/45/63/47 02/01/2563 02/01/2563 319/45/63/47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
17 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/45 27/12/2562 27/12/2562 319/35/63/45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เลขที่ 319/60/63/43 26/12/2562 26/12/2562 319/60/63/43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/62/14 25/12/2562 25/12/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/13 25/12/2562 25/12/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/63/42 25/12/2562 25/12/2562 319/60/63/42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
22 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/39 24/12/2562 24/12/2562 319/35/63/39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
23 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 4 รายการ 319/-/63/13 23/12/2562 23/12/2562 จ้างซ่อมเครื่องจักรเลข 74-6141-09-4 319/-/63/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/13 23/12/2562 23/12/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
25 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet Enterprise M604 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-09636-59 จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 319/-/63/37 23/12/2562 23/12/2562 319/-/63/37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ เลขที่ 319/60/63/36 23/12/2562 23/12/2562 319/60/63/36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
27 จ้างซ่อมรถหมายเลข 21-6627-15-9 319/-/63/12 16/12/2562 16/12/2562 จ้างซ่อมรถหมายเลข 21-6627-15-9 319/-/63/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
28 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 319/30/63/11 13/12/2562 13/12/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 319/30/63/11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
29 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 319/35/63/12 13/12/2562 13/12/2562 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 319/35/63/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
30 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4085 และ 4095 ปริมาณงาน 261,243.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/35 11/12/2562 11/12/2562 319/-/63/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 194 รายการ