วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/63/135 12/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 319/40/63/134 12/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/63/133 07/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 319/40/63/131 05/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 319/45/63/132 05/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/29 05/05/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
22 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 319/35/63/130 01/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/129 29/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
24 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/128 28/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
25 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 20 ถัง และยาง CRS-2 จำนวน 20 ถัง 31960/63/127 27/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
26 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 21 ตัน 319/60/63/126 27/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
27 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1307+817 - กม.1310+554 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 งาน 24/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/123 23/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
29 ซื้อหลักกิโลเมตร จำนวน 1 ต้น 319/60/63/122 22/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/63/121 22/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 327 รายการ