วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.51+135-กม.70+746.10 N/B,S/B (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 6 แห่ง จำนวน 5 รายการ 29/04/2563 สข.2/25/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
197 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ที่ กม.185+085 RT ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/04/2563 สข.2/14/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
198 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.33+872-กม.35+100 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 47 รายการ 29/04/2563 สข.2/20/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
199 งานจ้างก่อสร้าง งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.28+115-กม.29+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ 28/04/2563 สข.2/17/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
200 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/63/100 30/03/2563 319/45/63/100 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
201 ซื้อต้นปาล์มฟอกซ์เทล จำนวน 1 ต้น 319/70/63/101 30/03/2563 319/70/63/101 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
202 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.53+000 - กม.56+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/63/102 30/03/2563 319/-/63/102 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
203 ซื้อไวนิล ขนาด 1.5 x 4 ม. จำนวน 4 ชิ้น 319/60/63/99 27/03/2563 319/60/63/99 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 319/40/63/98 26/03/2563 319/40/63/98 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
205 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/27 26/03/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
206 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1286+000 - กม.1307+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 99,908.00 ตร.ม. 319/-/63/97 25/03/2563 319/-/63/-97 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
207 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.61+300-กม.63+365 N/B ปริมาณงาน 24,609 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 28/04/2563 สข.2/16/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
208 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 5 ระหว่าง กม.1297+400-กม.1297+632 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 3 รายการ 21/04/2563 สข.2/7/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
209 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 36.00 ตัน 319/60/63/96 24/03/2563 319/60/63/96 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 7 ระหว่าง กม.1302+820-กม.1306+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) จำนวน 3 รายการ 20/04/2563 สข.2/5/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 196 ถึง 210 จาก 466 รายการ