วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1636 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/186 24/07/2562 319/35/62/186 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1637 จัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 20 ตัว 319/60/62/185 22/07/2562 319/60/62/185 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1638 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 319/60/62/184 19/07/2562 319/60/62/184 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1639 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.14+000-กม.19+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/62/183 19/07/2562 319/-/62/183 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1640 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/62/182 18/07/2562 319/45/62/182 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1641 จ้างเหมาทำการ ผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+000-กม.74+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 552 ต้น 319/-/62/181 18/07/2562 319/-/62/181 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1642 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/62/180 12/07/2562 319/60/62/180 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1643 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+200-กม.50+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,280 ตร.ม. 319/-/62/179 12/07/2562 319/-/62/179 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1644 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/178 11/07/2562 319/35/62/178 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1645 ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 319/60/62/177 09/07/2562 319/60/62/177 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1646 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๗๕ 05/07/2562 319/40/62/175 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1647 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/62/174 03/07/2562 319/60/62/174 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1648 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 319/70/62/172 27/06/2562 319/70/62/172 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1649 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 319/60/62/170 26/06/2562 319/60/62/170 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1650 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,636 ถึง 1,650 จาก 1,696 รายการ