วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 319/45/63/132 05/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
152 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/29 05/05/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
153 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 319/35/63/130 01/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/129 29/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
155 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/128 28/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
156 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 20 ถัง และยาง CRS-2 จำนวน 20 ถัง 31960/63/127 27/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
157 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 21 ตัน 319/60/63/126 27/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
158 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1307+817 - กม.1310+554 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 งาน 24/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/123 23/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
160 ซื้อหลักกิโลเมตร จำนวน 1 ต้น 319/60/63/122 22/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/63/121 22/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
162 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/120 21/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
163 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/28 20/04/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
164 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/119 20/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 319/40/63/118 20/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 151 ถึง 165 จาก 458 รายการ