วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถหมายเลข 44-9107-13-7 จำนวน 2 ชุด 319/-/63/16 17/01/2563 จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถ 44-9107-13-7 319/-/63/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
137 จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิค รถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 1 ชุด 319/-/63/15 17/01/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6188-14-9 319/-/63/15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เลขที่ 319/60/63/60 17/01/2563 319/60/63/60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
139 ซื้อยาง CMS-2h มอก.371-2530 จำนวน 30 ถัง เลขที่ 319/60/63/59 17/01/2563 319/60/63/59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
140 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/17 16/01/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
141 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 3 รายการ 319/30/63/16 16/01/2563 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 3 รายการ 319/30/63/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
142 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/58 16/01/2563 319/35/63/58 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
143 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/56 10/01/2563 319/35/63/56 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
144 ซื้อลวดหนาม จำนวน30 ม้วน 319/60/63/55 10/01/2563 319/60/63/55 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
145 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 70 AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 1 ลูก รถหมายเลข 44-8172-07-7 319/30/63/15 09/01/2563 319/30/63/15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
146 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-8818-08-1 จำนวน 3 รายการ 319/-/63/14 09/01/2563 319/-/63/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/60/63/52 07/01/2563 319/60/63/52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เลขที่ 319/60/63/51 07/01/2563 319/60/63/51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
149 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 22 ชุด เลขที่ 319/45/63/47 02/01/2563 319/45/63/47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
150 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/45 27/12/2562 319/35/63/45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 327 รายการ