วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 319/60/62/184 19/07/2562 19/07/2562 319/60/62/184 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
137 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.14+000-กม.19+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/62/183 19/07/2562 19/07/2562 319/-/62/183 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
138 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/62/182 18/07/2562 18/07/2562 319/45/62/182 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
139 จ้างเหมาทำการ ผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+000-กม.74+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 552 ต้น 319/-/62/181 18/07/2562 18/07/2562 319/-/62/181 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/62/180 12/07/2562 12/07/2562 319/60/62/180 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
141 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+200-กม.50+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,280 ตร.ม. 319/-/62/179 12/07/2562 12/07/2562 319/-/62/179 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
142 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/178 11/07/2562 11/07/2562 319/35/62/178 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
143 ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 319/60/62/177 09/07/2562 09/07/2562 319/60/62/177 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
144 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๗๕ 05/07/2562 05/07/2562 319/40/62/175 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/62/174 03/07/2562 03/07/2562 319/60/62/174 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
146 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 319/70/62/172 27/06/2562 27/06/2562 319/70/62/172 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 319/60/62/170 26/06/2562 26/06/2562 319/60/62/170 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
149 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/167 24/06/2562 24/06/2562 319/35/62/167 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
150 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.5+850-กม.12+400 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 51.30 ตร.ม. 319/-/62/165 18/06/2562 18/06/2562 319/-/62/165 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 194 รายการ