วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/63/186 10/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 จ้างซ่อมรถหมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 5 รายการ 319/-/63/32 09/07/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 25-6530-95-9 319/-/63/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 3 รายการ 319/-/63/31 09/07/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0012-17-3 319/-/63/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อยากนอก จำนวน 8 เส้น 319/30/63/37 09/07/2563 ซื้อยากนอก จำนวน 8 เส้น 319/30/63/37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/63/36 09/07/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/63/36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 319/40/63/185 16/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/184 09/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/183 09/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 319/45/63/182 08/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ซื้อยาง CMS - 2h จำนวน 15 ถัง 319/60/63/181 03/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/63/35 02/07/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/63/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/180 02/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 319/40/63/179 02/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/63/178 02/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/177 01/07/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/177 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 370 รายการ