วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/67/95 22/02/2567 319/60/67/95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๙๔ 21/02/2567 319/35/67/94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อเสาไฟกระพริบ สูง 3.5 เมตร หนา 4 นิ้ว จำนวน 3 ต้น 319/45/67/92 20/02/2567 319/45/67/92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้า จำนวน 3 รายการ 319/60/67/91 20/02/2567 319/60/67/91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 7110-018-0753-58 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/93 20/02/2567 319/-/67/93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ซื้อสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว บรรจุ 20 กิโลกรัม จำนวน 10 ถุง 319/60/67/90 19/02/2567 319/60/67/90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/67/89 16/02/2567 319/45/67/89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อ ไวนิล ขนาด 1.40 x 0.95 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/67/88 16/02/2567 319/85/67/88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 30" ( Engineer Prismatic Grade (EGPP) ) จำนวน 50 หลา 319/60/67/87 13/02/2567 319/60/67/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/67/13 13/02/2567 319/30/67/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/86 06/02/2567 319/60/67/86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทาง ด้านขวาทางและร่องกลางรวมทั้งเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 4 , 42 , 43 , 408 , 4054 , 4085 , 4095 , 4145 และ 4243 ปริมาณงานรวม 909,000 ตร.ม. จำนวน 1 งาน 319/-/67/85 05/02/2567 319/-/67/85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc. จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/67/84 02/02/2567 319/60/67/84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 จ้างถ่วงล้อเครื่องจักรหมายเลข 46-7248-22-5 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/18 01/02/2567 319/-/67/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 จ้างปะสตีมยางเครื่องจักรหมายเลข 44-9710-16-8 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/19 01/02/2567 319/-/67/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,767 รายการ