วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1รายการ สข.2/ข.7/2563 21/08/2563 สข.2/ข.7/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) เลขที่ สข.2/ข.6/2563 14/07/2563 สข.2/ข.6/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เลขที่ สข.2/ข.5/2563 29/05/2563 สข.2/ข.5/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ เลขที่ สข.2/ข.4/2563 26/05/2563 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเลขที่ สข.2/4/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.17+150-กม.17+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 13/04/2563 eb-สข.2/10/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1278+833-กม.1296+592 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง จำนวน 5 รายการ 03/04/2563 สข.2/10/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 5 ระหว่าง กม.1297+400-กม.1297+632 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 3 รายการ 27/03/2563 สข.2/7/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 7 ระหว่าง กม.1302+820-กม.1306+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) จำนวน 3 รายการ 23/03/2563 สข.2/5/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.6+605-กม.9+895 ปริมาณงาน 32,900 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 30/03/2563 สข.2/15/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+545-กม.11+860 S/B ปริมาณงาน 25,274 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 03/04/2563 สข.2/22/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1291+500-กม.1293+841 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 19,277 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 03/04/2563 สข.2/23/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1279+665-กม.1282+000 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,197 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 03/04/2563 สข.2/21/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.4+720-กม.6+960 RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น ) จำนวน 3 รายการ 20/03/2563 สข.2/3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอนพังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย ) ตอน 3 ระหว่าง กม.1282+307-กม.1284+487 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (828 เมตร) จำนวน 2 รายการ 18/03/2563 สข.2/1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 12 รายการ สข.2/ข.3/2563 05/02/2563 ประกาศขายทอดตลาด สข.2/ข.3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 56 รายการ