วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+488-กม.10+586 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 91 ต้น) จำนวน 3 รายการ 20/12/2564 eb-สข.2/3/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
17 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+626-กม.4+935 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 21/12/2564 eb-สข.2/4/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
18 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 2 ระหว่าง กม.1275+602-กม.1278+209 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 37,145 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 20/12/2564 สข.2/20/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
19 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1303+690-กม.1307+500 S/B ปริมาณงาน 36,195 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 20/12/2564 สข.2/11/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
20 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 17 รายการ สข.2/ข.2/2564 31/03/2564 สข.2/ข.2/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
21 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 36 รายการ 10/02/2564 สข.2/ข.1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
22 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+206-กม.9+200 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.994 กม. จำนวน 15 รายการ 23/11/2563 สข.2/23/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
23 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโรงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.218 กม. จำนวน 16 รายการ 16/11/2563 สข.2/27/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
24 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 3 ระหว่าง กม.7+812-กม.17+840 S/B,N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 12/11/2563 สข.2/12/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
25 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.1+260-กม.3+570 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (67 ต้น) จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 สข.2/10/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
26 งานจ้างก่อสร้าง งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.0+725-กม.2+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 39 รายการ 18/11/2563 สข.2/26/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
27 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.0+015-กม.6+605 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 23,944 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 17/11/2563 สข.2/24/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
28 งานจ้างเหมาทำการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 สข.2/21/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
29 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1286+310-กม.1288+700 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 29,550 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 09/11/2563 สข.2/28/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
30 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.218 กม. จำนวน 16 รายการ 29/10/2563 eb-สข.2/1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 56 รายการ