วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 8 รายการ 319/-/63/09 21/11/2562 21/11/2562 319/-/63/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
122 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/08 21/11/2562 21/11/2562 319/30/63/08 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
123 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6692-08-5 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/10 21/11/2562 21/11/2562 319/-/63/10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
124 จ้างจ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9052-11-9 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/11 21/11/2562 21/11/2562 319/-/63/11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
125 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - บาโรย ระหว่าง กม.19+000 - กม.25+000 LT.RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,312.00 ตร.ม. 319/-/63/19 20/11/2562 20/11/2562 319/-/63/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
126 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/17 19/11/2562 19/11/2562 319/60/63/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
127 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/07 19/11/2562 19/11/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/07 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
128 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 5 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/16 15/11/2562 15/11/2562 319/60/63/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
129 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/15 15/11/2562 15/11/2562 319/35/63/15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/63/14 14/11/2562 14/11/2562 319/60/63/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เลขที่ 319/60/63/13 14/11/2562 14/11/2562 319/60/63/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
132 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/05 13/11/2562 13/11/2562 319/30/63/05 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
133 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/06 13/11/2562 13/11/2562 319/30/63/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
134 จ้างเจียร์จานเบรคหลังซ้าย-ขวา จำนวน 2 ลูก 319/-/63/08 13/11/2562 13/11/2562 319/-/63/08 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
135 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณไหล่ทางด้านซ้าย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.14+000-กม.22+200 S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,920.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/12 12/11/2562 12/11/2562 319/-/63/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 121 ถึง 135 จาก 297 รายการ