วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างซ่อมไฟหน้าปัดและเรือนไมล์ จำนวน 1 งาน 319/-/64/15 25/01/2564 319/-/64/15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
107 ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น 319/30/64/27 25/01/2564 319/30/64/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 319/40/64/58 25/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
109 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00963-61 จำนวน 2 รายการ 319/-/64/57 25/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 319/45/64/55 21/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
111 จ้างเหมาทำ การถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.50+000 - กม.53+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333 ตร.ม. 319/-/64/56 21/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
112 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/64/26 20/01/2564 319/30/64/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
113 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว 319/60/64/54 18/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
114 ซื้อก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/64/53 18/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/52 15/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/51 14/01/2564 319/35/64/51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/50 14/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
118 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/64/25 14/01/2564 319/30/64/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
119 ซื้อวัสดุก่สร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/50 13/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
120 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/64/24 12/01/2564 319/30/64/24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 734 รายการ