วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/66/261 15/08/2566 319/60/66/261 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
107 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 12 รายการ 319/30/66/58 15/08/2566 319/30/66/58 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/66/260 15/08/2566 319/40/66/260 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
109 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/37 11/08/2566 319/-/66/37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 319/40/66/259 10/08/2566 319/40/66/259 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
111 ซื้อไวนิล ขนาด 2.44 x 4.88 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/66/258 10/08/2566 319/85/66/258 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2566 319/35/66/257 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/66/256 08/08/2566 319/60/66/256 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
114 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/66/255 07/08/2566 319/30/66/255 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
115 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0303-17-3 จำนวน 5 รายการ 319/-/66/35 04/08/2566 319/-/66/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
116 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6497-05-9 จำนวน 3 รายการ 319/-/66/34 03/08/2566 319/-/66/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
117 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 2 รายการ 319/-/66/32 03/08/2566 319/-/66/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
118 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9710-16-8 จำนวน 6 รายการ 319/-/66/33 03/08/2566 319/-/66/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
119 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/31 03/08/2566 319/-/66/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
120 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/66/57 03/08/2566 319/30/66/57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,861 รายการ