วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/62/229 26/08/2562 26/08/2562 319/60/62/229 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 319/45/62/228 26/08/2562 26/08/2562 319/45/62/228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
108 ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 319/60/62/227 26/08/2562 26/08/2562 319/60/62/227 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 319/60/62/226 23/08/2562 23/08/2562 319/40/62/226 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/223 22/08/2562 22/08/2562 319/35/62/223 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
111 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42, 408, 4113 และ 4243 เลขที่ 319/-/62/222 22/08/2562 22/08/2562 319/-/62/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
112 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 17 ถัง เลขที่ 319/60/62/221 22/08/2562 22/08/2562 319/60/62/221 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/45/62/220 21/08/2562 21/08/2562 319/45/62/220 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
114 ประกาศขายทอดตลาด พัสดชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 15 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 สข.2/ข.7/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
115 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งราวกันอันตราย CLASS I TYPE I ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1284+550-กม.1284+650 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 84.00 ม. เลขที่ 319/-/62/219 20/08/2562 20/08/2562 319/-/62/219 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เลขที่ 319/60/62/218 20/08/2562 20/08/2562 319/60/62/218 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
117 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.35+135-กม.42+740 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 120,203.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/217 20/08/2562 20/08/2562 319/-/62/217 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
118 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 40.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/215 19/08/2562 19/08/2562 319/60/62/215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
119 จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 319/-/62/32 19/08/2562 19/08/2562 319/-/62/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
120 จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 319/-/62/31 19/08/2562 19/08/2562 319/-/62/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 222 รายการ