วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/67/65 08/01/2567 319/60/67/65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
107 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเข 44-1164-20-2 จำนวน 3 รายการ 319/-/67/11 04/01/2567 319/-/67/11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
108 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/67/10 03/01/2567 319/-/67/10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
109 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ 319/30/67/07 02/01/2567 319/360/67/07 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
110 งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.59+990-กม.60+190 S/B ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ 16/01/2567 สข.2/คัดเลือก 1/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
111 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 23-6525-22-5 จำนวน 2 รายการ 319/-/67/09 02/01/2567 319/-/67/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
112 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/08 26/12/2566 319/-/67/08 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/67/63 26/12/2566 319/35/67/63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/67/64 27/12/2566 319/60/67/64 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/67/63 26/12/2566 661214384149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/67/63 26/12/2566 319/35/67/63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
117 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 1 ชุด 319/45/67/62 25/12/2566 319/45/67/62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/67/61 25/12/2566 319/60/67/61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
119 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/67/06 22/12/2566 319/30/67/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
120 ซื้อไวนิล ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ผืน ๓๑๙/๘๕/๖๗/๖๐ 25/12/2566 319/85/67/60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,996 รายการ