วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 16 รายการ 319/30/64/30 10/02/2564 319/30/64/30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
92 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 36 รายการ 19/03/2564 สข.2/ข.1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/66 09/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
94 จ้างปะยาง 319/-/64/17 09/02/2564 319/-/64/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/64/29 09/02/2564 319/30/64/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
96 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 48 ลบ.ม. 319/60/64/65 09/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
97 ซื้อหลอดโซเดียมไฮเฟรสเซอร์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 31 หลอด 319/45/64/64 04/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
98 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/64/28 02/02/2564 319/30/64/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 319/40/64/63 02/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/62 01/02/2564 319/35/64/62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 319/60/64/61 28/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 319/40/64/60 27/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
103 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/64/28 26/01/2564 319/30/64/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
104 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/59 25/01/2564 319/35/64/59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
105 จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิคเท้าช้าง จำนวน 2 ลูก 319/-/64/16 25/01/2564 319/-/64/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 734 รายการ