วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+900-กม.19+452 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,532 เมตร จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 สข.2/6/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
92 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+000-กม.23+720 (S/B) ปริมาณงาน 18,920 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 01/04/2563 สข.2/4/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/63/90 18/03/2563 319/45/63/90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
94 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.4+720-กม.6+960 RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น ) จำนวน 3 รายการ 31/03/2563 สข.2/3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
95 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+610-กม.28+140 (N/B) ปริมาณงาน 17,146 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 27/03/2563 สข.2/2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
96 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอนพังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย ) ตอน 3 ระหว่าง กม.1282+307-กม.1284+487 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (828 เมตร) จำนวน 2 รายการ 27/03/2563 สข.2/1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
97 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 6 ลบ.ม. 319/60/63/89 13/03/2563 319/60/63/89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
98 ซื้อไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 2 ชิ้น 319/60/63/88 11/03/2563 319/60/63/88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
99 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/87 10/03/2563 319/35/63/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
100 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 17 ลบ.ม. 319/60/63/86 10/03/2563 319/60/63/86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
101 ซื้อหลอดโซเดียมไฮเฟรสเซอร์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 150 หลอด 319/45/63/85 10/03/2563 319/45/63/85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) มอก.80-2550 จำนวน 10 ถุง 319/60/63/84 06/03/2563 319/60/63/84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
103 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/24 05/03/2563 จ้างซ่อมรถ 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
104 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6832-14-2 จำนวน 1 รายการ 319/-/63/23 05/03/2563 จ้างซ่อมรถ 46-6814-12 จำนวน 11 รายการ 319/-/63/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 319/45/63/83 05/03/2563 319/45/63/83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 363 รายการ