วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/66/272 29/08/2566 319/60/66/272 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
92 จ้างปะยางเครื่องจักรหมายเลข 44-9961-17-0 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/40 29/08/2566 319/-/66/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 319/40/66/271 28/08/2566 319/40/66/271 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
94 ซื้อเอ็นตัดหญ้า จำนวน 10 ม้วน 319/70/66/270 25/08/2566 319/70/66/270 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
95 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2566 319/35/66/268 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
96 ซิ้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/66/269 24/08/2566 319/60/66/269 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
97 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 00-0134-09 จำนวน 2 รายการ 319/-/66/267 23/08/2566 319/-/66/267 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/66/266 22/08/2566 319/60/66/266 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
99 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 4 รายการ 319/30/66/59 21/08/2566 319/30/66/59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 319/40/66/265 21/08/2566 319/40/66/265 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
101 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6627-15-9 จำนวน 9 รายการ 319/-/66/39 18/08/2566 319/-/66/39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 98-0506-08 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/264 16/08/2566 319/-/66/264 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
103 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 4110-01390-62 จำนวน 4 รายการ 319/-/66/263 16/08/2566 319/-/66/263 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/66/262 16/08/2566 319/40/66/262 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
105 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/38 15/08/2566 319/-/66/38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,861 รายการ