วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 35 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/244 11/09/2562 11/09/2562 319/60/62/244 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/62/244 06/09/2562 06/09/2562 319/40/62/244 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/62/243 06/09/2562 06/09/2562 319/60/62/243 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
94 ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) มอก.80-2550 จำนวน 185 ถุง 319/60/62/242 06/09/2562 06/09/2562 319/60/62/242 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
95 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 24 ลบ.ม. 319/60/62/241 06/09/2562 06/09/2562 319/60/62/241 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 319/40/62/239 05/09/2562 05/09/2562 319/40/62/239 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
97 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/237 02/09/2562 02/09/2562 319/35/62/237 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
98 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.25+955-กม.26+610 N/B ปริมาณงาน 0.655 กม. จำนวน 10 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 สข.2/39/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
99 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0103 ตอน ลำไพล-นาจวก ระหว่าง กม.62+875-กม.63+790 ปริมาณงาน 0.915 กม. จำนวน 10 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 สข.2/40/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
100 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.38+670-กม.39+370 N/B ปริมาณงาน 8,000 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 สข.2/41/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/62/236 30/08/2562 30/08/2562 319/60/62/236 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 จ้างเหมาทำการ ซ่อมแบริเออร์เนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.40+500 ปริมาณงาน 32.00 ม. 30/08/2562 30/08/2562 319/-/62/235 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
103 ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) จำนวน 40 ถุง 319/60/62/234 29/08/2562 29/08/2562 319/60/62/234 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
104 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 48 ลบ.ม. 319/60/62/233 29/08/2562 29/08/2562 319/60/62/233 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
105 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางและร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข ๔๓ และ ๔๐๘ ปริมาณงาน ๔๗๔,๗๙๘.๐๐ ตร.ม. ๓๑๙/-/๖๒/๒๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 28/08/2562 319/-/62/232 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 222 รายการ