วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อไวนิล จำนวน 2 รายการ 319/85/67/118 28/03/2567 319/85/67/118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
92 งานเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1278+300-กม.1289+700 (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.55+000-กม.73+500 (เป็นตอนๆ) 05/04/2567 eb-สข.2/3/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
93 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/67/117 27/03/2567 319/60/67/117 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
94 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.8+935-กม.12+345 LT (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย-เขาแดง ระหว่าง กม.13+515-กม.13+970 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 53 ต้น) 11/04/2567 สข.2/5/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
95 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6627-15-9 จำนวน 18 รายการ 319/-/67/31 25/03/2567 319/-/67/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
96 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๑๑๖ 26/03/2567 319/35/67/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
97 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ตอน 3 ระหว่าง กม.3+054-กม.7+645 S/B,N/B ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 สข.2 12 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
98 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๗๙+๑๑๒-กม.๑๒๘๔+๕๘๐ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 eb-สข.2/4/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
99 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 7 รายการ 319/30/67/22 25/03/2567 319/30/67/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/67/115 25/03/2567 319/45/67/115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
101 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,980 อัน) 03/04/2567 สข.2/10/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 ซื้อ หิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/67/114 21/03/2567 319/60/67/114 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
103 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9710-16-8 จำนวน 6 รายการ 319/-/67/30 14/03/2567 319/-/67/30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
104 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 23-6525-22-5 จำนวน 6 รายการ 319/-/67/29 14/03/2567 319/-/67/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
105 ซื้อดวงโคมไฟสัญญาณจราจร LED สีแดง/ลูกศร ขนาด 300 มม. จำนวน 1 ดวง 319/45/67/113 20/03/2567 319/45/67/113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,075 รายการ