วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/75 22/02/2564 319/35/64/65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
77 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 319/35/64/33 22/02/2564 319/35/64/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
78 64027399169 22/02/2564 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 319/35/64/3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
79 ซื้อ HOT MIX จำนวน 48 ตัน 319/60/64/74 22/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
80 ซื้อชุดป้ายไฟกระพริบติดท้ายรถ จำนวน 1 ชุด 319/45/64/73 18/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/64/72 18/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/64/72 18/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
83 จ้างซ่อมรถ หมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 4 รายการ 319/-/64/18 17/02/2564 319/-/64/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
84 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/64/32 17/02/2564 319/30/64/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/71 17/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/70 16/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 319/40/64/69 15/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 319/45/64/68 15/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
89 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/67 15/02/2564 319/35/64/67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
90 ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น 319/30/64/31 10/02/2564 319/30/64/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 734 รายการ