วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/03 28/10/2562 28/10/2562 319/35/63/03 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
77 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/01 28/10/2562 28/10/2562 319/35/63/01 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/60/63/02 28/10/2562 28/10/2562 319/60/63/02 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
79 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/257 27/09/2562 27/09/2562 319/35/62/257 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 319/40/62/256 26/09/2562 26/09/2562 319/40/62/256 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
81 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 100.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/255 25/09/2562 25/09/2562 319/60/62/255 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
82 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/254 24/09/2562 24/09/2562 319/35/62/254 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/253 23/09/2562 23/09/2562 319/60/62/253 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/60/62/252 23/09/2562 23/09/2562 319/60/62/252 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เลขที่ 319/45/62/251 18/09/2562 18/09/2562 319/45/62/251 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/250 17/09/2562 17/09/2562 319/60/62/250 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
87 ซื้อกรวยยาง ขนาด 80 ซม. จำนวน 200 อัน เลขที่ 319/60/62/248 13/09/2562 13/09/2562 319/60/62/248 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
88 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 25 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/247 13/09/2562 13/09/2562 319/60/62/247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
89 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/246 13/09/2562 13/09/2562 319/35/62/246 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
90 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 26 ชุด เลขที่ 319/45/62/245 12/09/2562 12/09/2562 319/45/62/245 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 222 รายการ