วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อไวนิล จำนวน 3 รายการ 319/85/67/147 09/05/2567 319/85/67/147 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
77 ซื้อร่ม ขนาด 24 นิ้ว คละสี จำนวน 260 คัน 319/40/67/146 08/05/2567 319/40/67/146 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 319/40/67/145 08/05/2567 319/40/67/145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
79 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/67/28 07/05/2567 319/30/67/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
80 ซื้อวสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/67/144 07/05/2567 319/45/67/144 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/67/143 07/05/2567 319/60/67/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
82 ซื้อสติ๊กเกอร์ สีดำ ขนาด 24" จำนวน 50 เมตร 319/60/67/142 07/05/2567 319/60/67/142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
83 านซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข๔ ตอนควบคุม๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่างกม.๑๒๙๙+๘๕๐-กม.๑๓๐๓+๔๕๐ (เป็นตอนๆ)และทางหลวงหมายเลข๔๒ ตอนควบคุม๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ-นาจวก ระหว่าง กม.๖+๐๐๐-กม.๗+๕๐๐RT(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง(ปริมาณงาน 09/05/2567 สข.2/33/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
84 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/67/141 01/05/2567 3149/60/67/141 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
85 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง จำนวน 15 ชุด 319/45/67/140 01/05/2567 319/60/67/140 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 319/60/67/139 29/04/2567 319/60/67/139 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
87 จ้างเหมาทำการ ซ่อมราวอันตราย และป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ที่ กม.20+500 (ด้ายซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 319/-/67/138 29/04/2567 319/-/67/138 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/67/137 26/04/2567 319/45/67/137 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/136 26/04/2567 319/60/67/136 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
90 ซื้อเสาไฟกระพริบ สูง 3.5 เมตร หนา 4 นิ้ว จำนวน 1 ต้น 319/45/67/135 25/04/2567 319/45/67/135 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,123 รายการ