วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/64/84 11/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/64/85 11/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
63 จ้างอัดสายไฮดรอลิคพร้อมหัว 2 ข้าง 319/-/64/19 11/03/2564 319/-/64/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
64 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 319/30/64/37 11/03/2564 319/30/64/37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
65 ซื้อ HOT MIX จำนวน 235 ตัน 319/60/64/83 10/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
66 ซื้อ HOT MIX จำนวน 120 ตัน 319/60/64/82 08/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
67 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 24 ลบ.ม. 319/60/64/81 04/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/64/36 04/03/2564 319/30/64/36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 319/60/64/80 03/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 319/40/64/79 02/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
71 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/78 01/03/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 319/45/64/77 24/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
73 ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น 319/30/64/35 23/02/2564 319/30/64/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
74 จ้างซ่อมกล้องระดับ หมายเลขครุภัณฑ์ 6675-005-0093-52 จำนวน 2 รายการ 319/-/64/76 23/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/64/34 23/02/2564 319/30/64/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 734 รายการ