วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2566 319/35/66/292 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
62 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 8 รายการ 319/30/66/69 21/09/2566 319/30/66/69 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 319/40/66/291 21/09/2566 319/40/66/291 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
64 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/43 21/09/2566 319/-/66/43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 319/30/66/68 20/09/2566 319/30/66/68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/66/290 19/09/2566 319/60/66/290 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2566 319/35/66/289 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/66/288 15/09/2566 319/60/66/288 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
69 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-2043-48 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/287 14/09/2566 319/-/66/287 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 319/40/66/286 14/09/2566 319/40/66/286 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 319/40/66/285 13/09/2566 319/40/66/285 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/66/65 13/09/2566 319/30/66/65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 319/60/66/284 12/09/2566 319/60/66/284 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
74 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 4110-01386-62 08/09/2566 319/-/66/283 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 319/40/66/282 08/09/2566 319/40/66/282 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,861 รายการ