วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/95 23/03/2564 319/60/64/95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/94 23/03/2564 319/60/64/94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/64/93 22/03/2564 319/45/64/93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
49 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.33+500 - กม.42+000 LT/RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณ 83,333 ตร.ม. 319/-/64/92 22/03/2564 319/-/64/92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
50 งานจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4,ทางหลวงหมายเลข 42,ทางหลวงหมายเลข 43, ทางหลวงหมายเลข 4054 ปริมาณงาน 6 แห่ง จำนวน 8 รายการ 09/04/2564 สข.2/คัดเลือก 21/ 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
51 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 1 รายการ 319/45/64/91 22/03/2564 319/45/64/91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
52 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/89 17/03/2564 319/35/64/89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/03/2564 319/60/64/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ 16/03/2564 319/40/64/88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๔/๘๙ 18/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/64/89 18/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 319/40/64/88 16/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/87 16/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/64/87 15/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/86 12/03/2564 319/35/64/86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 734 รายการ