วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อไวนิล ขนาด 2.00 x 2.87 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/67/103 04/03/2567 319/85/67/103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
47 ซื้อฝาครอบเสาไฟฟ้าแสงสว่าง แบบพลาสติก จำนวน 262 อัน 319/45/67/102 04/03/2567 319/45/67/102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
48 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/67/101 04/03/2567 319/60/67/101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
49 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-1164-20-2 จำนวน 2 รายการ 319/-/67/24 29/02/2567 319/-/67/24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
50 ซื้อโคมไฟถนน LED 100 วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 ตัว 319/45/67/100 01/03/2567 319/45/67/100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
51 ซื้อหลักกิโลเมตร จำนวน 1 ต้น 319/60/67/99 29/02/2567 319/60/67/99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
52 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 รายการ 319/-/67/23 29/02/2567 319/-/67/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/98 28/02/2567 319/60/67/98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
54 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ 319/30/67/16 28/02/2567 319/30/67/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 319/45/67/97 27/02/2567 319/45/67/97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๗/๙๖ 27/02/2567 319/60/67/96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/67/95 22/02/2567 319/60/67/95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
58 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ 319/30/67/15 21/02/2567 319/30/67/15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
59 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๙๔ 21/02/2567 319/35/67/94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
60 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9839-16-3 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/22 20/02/2567 319/-/67/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,996 รายการ