วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/67/24 07/11/2566 319/35/67/24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 319/40/67/25 07/11/2566 319/40/67/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/23 06/11/2566 319/60/67/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/67/22 06/11/2566 319/45/67/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 319/60/67/21 01/11/2566 319/60/67/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 ซื้อเอ็นตัดหญ้า แบบลวดสลิง จำนวน 5 ม้วน 319/70/67/20 01/11/2566 319/70/67/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/67/19 31/10/2566 319/60/67/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/67/18 31/10/2566 319/60/67/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 1 ชุด 319/45/67/17 31/10/2566 319/45/67/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 จ้างเหมา งานขุดลอกทางระบายน้ำ (Maintenance of Drainage System) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา – จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1304+750 - กม.1305+650 S/B (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 749.00 ลบ.ม. 319/-/67/16 27/10/2566 319/-/67/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน จำนวน 40 ถุง 319/60/67/15 25/10/2566 319/60/67/15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 ซื้อ HOT MIX จำนวน 189 ตัน 319/60/67/14 25/10/2566 319/60/67/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 319/40/67/13 25/10/2566 319/40/67/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/67/12 24/10/2566 319/45/67/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 ซื้อเสาล้มลุก ขนาด 82 ซม. แถบสะท้อนแสงสีขาว 4 แถบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 อัน 319/60/67/11 24/10/2566 319/60/67/11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,861 รายการ