วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 23-6525-22-5 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/28 14/03/2567 319/-/67/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0304-17-4 จำนวน 3 รายการ 319/-/67/27 14/03/2567 319/-/67/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 10 รายการ 319/30/67/21 15/03/2567 319/30/67/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/67/109 14/03/2567 319/60/67/109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 ซื้อวัสดุโรงงานจำนวน 22 รายการ 319/30/67/20 13/03/2567 319/30/67/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 ซื้อหญ้าเทียม ขนาด 20 มม. จำนวน 25 เมตร 139/60/67/108 13/03/2567 319/60/67/108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9839-16-3 จำนวน 4 รายการ 319/-/67/26 13/03/2567 319/-/67/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/67/107 12/03/2567 319/60/67/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9839-16-3 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/25 12/03/2567 319/-/67/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๑๐๖ 11/03/2567 319/35/67/106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ 319/35/67/19 08/03/2567 319/35/67/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/67/18 06/03/2567 319/30/67/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 จ้างเหมาทำการ ซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 319/-/67/105 06/03/2567 319/-/67/105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 ซื้อสีน้ำพลาสติก สีขาว มอก.2321-2549 จำนวน 40 กป. 319/60/67/104 05/03/2567 319/60/67/104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 6 รายการ 319/30/67/17 05/03/2567 319/30/67/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,996 รายการ