วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/123 23/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 ซื้อหลักกิโลเมตร จำนวน 1 ต้น 319/60/63/122 22/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/63/121 22/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.17+150-กม.17+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 01/05/2563 สข.2/คัดเลือก20/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/120 21/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/28 20/04/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/119 20/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 319/40/63/118 20/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 25 ชุด 319/45/63/117 17/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/63/115 15/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 จ้างซ่อมเปลี่ยนหัวพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-07761-57 จำนวน 1 รายการ 319/-/63/109 09/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 28 ตัน 13/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 ซื้อป้ายบังคับ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75 (บ.35) จำนวน 1 รายการ 319/60/63/110 09/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 จ้างเหมาทำการรื้อถอนป้ายและโครงสร้างป้าย OVERHEAD ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.1295+527 N/B, กม.1307+620 S/B, N/B, กม.1308+120 S/B,N/B 10/04/2563 319/-/63/111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.200+655-กม.201+145 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 22/04/2563 สข.2/27/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 363 รายการ