วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 1 ชุด 319/45/64/102 05/04/2564 319/45/64/102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 17 รายการ สข.2/ข.2/2564 11/05/2564 สข.2/ข.2/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/64/40 02/04/2564 319/30/64/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/100 01/04/2564 319/35/64/100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/101 01/04/2564 319/60/64/101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 01/04/2564 319/45/64/99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 2 ระหว่าง กม.64+323-กม.66+885 N/B,S/B ปริมาณงาน 58,225 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 11/05/2564 สข.2/คัดเลือก 24/ 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 1 ระหว่าง กม.44+490-กม.49+757 N/B ปริมาณงาน 58,900 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 11/05/2564 สข.2/คัดเลือก 23/ 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.17+590-กม.30+000 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 62,530 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 06/05/2564 สข.2/คัดเลือก22/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/98 26/03/2564 319/60/64/98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 จ้างซ่อมรถ หมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/64/20 26/03/2564 319/-/64/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/64/39 26/03/2564 319/30/64/39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/96 25/03/2564 319/35/64/96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 4,4045และ 4145 ปริมาณรวม 641 ต้น 25/03/2564 319/-/64/97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/64/38 24/03/2564 319/30/64/38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 734 รายการ