วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/64/41 28/04/2564 319/30/64/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
17 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 5 แกลลอน 319/40/64/116 27/04/2564 319/40/64/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/115 27/04/2564 319/60/64/115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 319/45/64/114 26/04/2564 319/45/64/114 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/64/113 26/04/2564 319/60/64/113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
21 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/112 23/04/2564 319/35/64/112 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
22 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.28+200 - กม.29+402 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 104 เมตร 319/-/64/111 22/04/2564 319/-/64/111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/110 22/04/2564 319/60/64/110 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
24 ซื้อโคมไฟหัวเสาทรงกลม ขนาด 8 นิ้ว 319/45/64/109 21/04/2564 319/45/64/109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
25 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.37+000 - กม.40+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333 ตร.ม. 319/-/64/108 21/04/2564 319/-/64/108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
26 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/107 16/04/2564 319/35/64/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
27 ซื้อไวนิล จำนวน 3 รายการ 319/60/64/106 08/04/2564 319/60/64/106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
28 ซื้อหมึกพิมพ์ OKI B412 จำนวน 1 กล่อง 319/40/64/105 08/04/2564 319/40/64/105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 319/45/64/104 05/04/2564 319/45/64/104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
30 ซื้อHOT MIX จำนวน 48 ตัน 319/60/64/103 05/04/2564 319/60/64/103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 734 รายการ