วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/67/155 21/05/2567 319/60/67/155 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๗/๑๕๔ 21/05/2567 319/40/67/154 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
18 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-7070-19-9 จำนวน 4รายการ 319/-/67/32 20/05/2567 319/-/67/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 319/30/67/31 16/05/2567 319/30/67/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
20 ซื้อไวนิล ขนาด 1.00 x 2.00 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/67/153 15/05/2567 319/85/67/153 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
21 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 319/70/67/152 15/05/2567 319/70/67/152 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
22 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/45/67/151 14/05/2567 319/45/67/151 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
23 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๑๔๙ 13/05/2567 319/35/67/149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
24 ซื้อวัสดุโรงงานจำนวน 1 รายการ 319/30/67/30 13/05/2567 319/30/67/30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/150 13/05/2567 319/60/67/150 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 319/40/67/148 13/05/2567 319/40/67/148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 3 รายการ 319/30/67/29 08/05/2567 319/30/67/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
28 ซื้อไวนิล จำนวน 3 รายการ 319/85/67/147 09/05/2567 319/85/67/147 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
29 ซื้อร่ม ขนาด 24 นิ้ว คละสี จำนวน 260 คัน 319/40/67/146 08/05/2567 319/40/67/146 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 319/40/67/145 08/05/2567 319/40/67/145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,075 รายการ