วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 36.00 ตัน 319/60/63/96 24/03/2563 319/60/63/96 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 7 ระหว่าง กม.1302+820-กม.1306+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) จำนวน 3 รายการ 01/04/2563 สข.2/5/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
213 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 11 ลบ.ม. 319/60/63/95 23/03/2563 319/60/63/95 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 319/40/63/94 23/03/2563 319/40/63/94 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/63/93 20/03/2563 319/60/63/93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
216 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/92 20/03/2563 319/35/63/92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
217 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.6+605-กม.9+895 ปริมาณงาน 32,900 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 16/04/2563 สข.2/15/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
218 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+545-กม.11+860 S/B ปริมาณงาน 25,274 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 17/04/2563 สข.2/22/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
219 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.55+500-กม.57+805 ปริมาณงาน 20,745 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 09/04/2563 สข.2/8/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
220 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1291+500-กม.1293+841 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 19,277 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 17/04/2563 สข.2/23/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
221 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.30+700-กม.40+235 S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.340 กม. จำนวน 10 รายการ 14/04/2563 สข.2/9/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
222 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.14+400-กม.16+150 ปริมาณงาน 15,750 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ 16/04/2563 สข.2/13/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
223 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย-เขาแดง ระหว่าง กม.0+212-กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 16/04/2563 สข.2/19/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 319/40/63/91 19/03/2563 319/40/63/91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
225 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1279+665-กม.1282+000 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,197 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 17/04/2563 สข.2/21/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 211 ถึง 225 จาก 499 รายการ