วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/151 22/05/2562 22/05/2562 319/35/62/151 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
212 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 154 ตัน 319/60/62/150 14/05/2562 14/05/2562 319/60/62/150 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
213 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 50 ตัน 319/60/62/149 13/05/2562 13/05/2562 319/60/62/149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
214 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 319/45/62/148 13/05/2562 13/05/2562 319/45/62/148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 319/60/62/146 08/05/2562 08/05/2562 319/60/62/146 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
216 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 2 ชุด 319/45/62/145 07/05/2562 07/05/2562 319/45/62/145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
217 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/143 03/05/2562 03/05/2562 319/35/62/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
218 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.1+975-กม.5+525 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 50.40 ตร.ม.319/-/62/142 03/05/2562 03/05/2562 319/-/62/142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 319/40/62/141 02/05/2562 02/05/2562 319/40/62/141 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
220 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 319/45/62/140 01/05/2562 01/05/2562 319/45/62/140 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
221 จัดซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม. 319/60/62/139 29/04/2562 29/04/2562 319/60/62/139 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
222 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.16+600-กม.23+370 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,330 ตร.ม. 319/-/62/138 26/04/2562 25/04/2562 319/-/62/138 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
223 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/137 22/04/2562 22/04/2562 319/35/62/137 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
224 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/62/135 18/04/2562 18/04/2562 319/60/62/135 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
225 จัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 4 ชุด 319/45/62/131 11/04/2562 11/04/2562 319/45/62/131 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 211 ถึง 225 จาก 246 รายการ