วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/62/163 14/06/2562 14/06/2562 319/60/62/163 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
197 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 19/07/2562 18/07/2562 สข.2/ข5/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
198 ซื้อเสาป้าย ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว x 3.00 ม. จำนวน 20 ต้น 319/60/62/161 13/06/2562 13/06/2562 319/60/62/161 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
199 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/62/160 13/06/2562 13/06/2562 319/45/62/160 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
200 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/62/100 14/06/2562 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/62/100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
201 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/99 14/06/2562 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
202 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/62/98 14/06/2562 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/62/98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
203 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/97 12/06/2562 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
204 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/159 10/06/2562 10/06/2562 319/35/62/159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
205 ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี (ถุงละ 5 กก.) จำนวน 100 ถุง 319/60/62/158 10/06/2562 10/06/2562 319/60/62/158 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
206 จ้างเหมาทำการ ซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.11+761-กม.41+856 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง 319/-/62/157 04/06/2562 04/06/2562 319/-/62/157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 319/40/62/156 31/05/2562 31/05/2562 319/40/62/156 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
208 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/155 31/05/2562 31/05/2562 319/35/62/155 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
209 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 17 ถัง 319/60/62/154 30/05/2562 30/05/2562 319/60/62/154 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
210 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12.00 ลบ.ม. 319/60/62/152 22/05/2562 22/05/2562 319/60/62/152 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 196 ถึง 210 จาก 246 รายการ