วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1831 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/27 26/03/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1832 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1286+000 - กม.1307+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 99,908.00 ตร.ม. 319/-/63/97 25/03/2563 319/-/63/-97 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1833 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.61+300-กม.63+365 N/B ปริมาณงาน 24,609 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 16/04/2563 สข.2/16/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1834 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 5 ระหว่าง กม.1297+400-กม.1297+632 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 3 รายการ 09/04/2563 สข.2/7/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1835 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 36.00 ตัน 319/60/63/96 24/03/2563 319/60/63/96 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1836 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 7 ระหว่าง กม.1302+820-กม.1306+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) จำนวน 3 รายการ 01/04/2563 สข.2/5/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1837 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 11 ลบ.ม. 319/60/63/95 23/03/2563 319/60/63/95 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1838 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 319/40/63/94 23/03/2563 319/40/63/94 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1839 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/63/93 20/03/2563 319/60/63/93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1840 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/92 20/03/2563 319/35/63/92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1841 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.6+605-กม.9+895 ปริมาณงาน 32,900 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 16/04/2563 สข.2/15/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1842 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+545-กม.11+860 S/B ปริมาณงาน 25,274 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 17/04/2563 สข.2/22/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1843 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.55+500-กม.57+805 ปริมาณงาน 20,745 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 09/04/2563 สข.2/8/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1844 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1291+500-กม.1293+841 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 19,277 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 17/04/2563 สข.2/23/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1845 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.30+700-กม.40+235 S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.340 กม. จำนวน 10 รายการ 14/04/2563 สข.2/9/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,831 ถึง 1,845 จาก 2,123 รายการ