วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1816 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0103 ตอน ลำไพล-นาจวก ระหว่าง กม.62+875-กม.63+790 ปริมาณงาน 0.915 กม. จำนวน 10 รายการ 10/09/2562 สข.2/40/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1817 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.38+670-กม.39+370 N/B ปริมาณงาน 8,000 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 10/09/2562 สข.2/41/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1818 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/62/236 30/08/2562 319/60/62/236 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1819 จ้างเหมาทำการ ซ่อมแบริเออร์เนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.40+500 ปริมาณงาน 32.00 ม. 30/08/2562 319/-/62/235 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1820 ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) จำนวน 40 ถุง 319/60/62/234 29/08/2562 319/60/62/234 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1821 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 48 ลบ.ม. 319/60/62/233 29/08/2562 319/60/62/233 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1822 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางและร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข ๔๓ และ ๔๐๘ ปริมาณงาน ๔๗๔,๗๙๘.๐๐ ตร.ม. ๓๑๙/-/๖๒/๒๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 319/-/62/232 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1823 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/62/229 26/08/2562 319/60/62/229 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1824 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 319/45/62/228 26/08/2562 319/45/62/228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1825 ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 319/60/62/227 26/08/2562 319/60/62/227 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1826 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 319/60/62/226 23/08/2562 319/40/62/226 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1827 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/223 22/08/2562 319/35/62/223 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1828 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42, 408, 4113 และ 4243 เลขที่ 319/-/62/222 22/08/2562 319/-/62/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1829 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 17 ถัง เลขที่ 319/60/62/221 22/08/2562 319/60/62/221 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1830 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/45/62/220 21/08/2562 319/45/62/220 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,816 ถึง 1,830 จาก 1,939 รายการ