วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1801 จ้างซ่อมเปลี่ยนหัวพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-07761-57 จำนวน 1 รายการ 319/-/63/109 09/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1802 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 28 ตัน 13/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1803 ซื้อป้ายบังคับ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75 (บ.35) จำนวน 1 รายการ 319/60/63/110 09/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1804 จ้างเหมาทำการรื้อถอนป้ายและโครงสร้างป้าย OVERHEAD ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.1295+527 N/B, กม.1307+620 S/B, N/B, กม.1308+120 S/B,N/B 10/04/2563 319/-/63/111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1805 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.200+655-กม.201+145 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 22/04/2563 สข.2/27/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1806 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ที่ กม.60+090 S/B 13/04/2563 319/-/63/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1807 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังใหญ่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.49+797 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 สข.2/24/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1808 63047150040 08/04/2563 319/45/63/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1809 63047109497 07/04/2563 319/40/63/106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1810 จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-6476-11-8 จำนวน 6 รายการ 319/-/63/28 07/04/2563 319/-/63/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1811 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9575-14-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/25 07/04/2563 319/-/63/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1812 จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถหมายเลข 44-8818-08-1 319/-/63/26 07/04/2563 319/-/63/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1813 จ้างเปลี่ยนแป๊บน้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย รถหมายเลข 74-6141-09-4 319/-/63/27 07/04/2563 319/-/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1814 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/63/27 07/04/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1815 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ตอน 2 ระหว่าง กม.16+200-กม.17+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 38 รายการ 17/04/2563 สข2/26/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,801 ถึง 1,815 จาก 2,123 รายการ