วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1771 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/15 15/11/2562 319/35/63/15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1772 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/63/14 14/11/2562 319/60/63/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1773 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เลขที่ 319/60/63/13 14/11/2562 319/60/63/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1774 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/05 13/11/2562 319/30/63/05 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1775 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/06 13/11/2562 319/30/63/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1776 จ้างเจียร์จานเบรคหลังซ้าย-ขวา จำนวน 2 ลูก 319/-/63/08 13/11/2562 319/-/63/08 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1777 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณไหล่ทางด้านซ้าย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.14+000-กม.22+200 S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,920.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/12 12/11/2562 319/-/63/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1778 จ้างซ่อมเครื่องจักรกลหมายเลข 44-8172-07-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/06 08/11/2562 319/-/63/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1779 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 319/30/63/04 08/11/2562 319/30/63/04 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1780 างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/07 08/11/2562 319/-/63/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1781 จ้างถอดใส่ยางรถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 เส้น 319/-/63/05 08/11/2562 319/-/63/05 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1782 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/09 07/11/2562 319/35/63/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1783 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 319/30/63/03 06/11/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 319/30/63/03 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1784 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.50+500-กม.66+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,950.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/08 06/11/2562 319/-/63/08 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1785 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/60/63/07 05/11/2562 319/60/63/07 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,771 ถึง 1,785 จาก 1,939 รายการ