วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1756 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/27 29/11/2562 319/35/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1757 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณลาดคันทางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42,408 และ 4113 ปริมาณงาน 313,863.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/26 28/11/2562 319/-/63/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1758 ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6.00 ม. หนา 1.6 มม. จำนวน 100 เส้น เลขที่ 319/60/63/25 27/11/2562 319/60/63/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1759 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/45/63/23 26/11/2562 319/45/63/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1760 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เลขที่ 319/40/63/22 26/11/2562 319/40/63/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1761 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 10 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/21 25/11/2562 319/60/63/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1762 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ เลขที่ 319/70/63/20 22/11/2562 319/70/63/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1763 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 8 รายการ 319/-/63/09 21/11/2562 319/-/63/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1764 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/08 21/11/2562 319/30/63/08 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1765 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6692-08-5 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/10 21/11/2562 319/-/63/10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1766 จ้างจ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9052-11-9 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/11 21/11/2562 319/-/63/11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1767 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - บาโรย ระหว่าง กม.19+000 - กม.25+000 LT.RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,312.00 ตร.ม. 319/-/63/19 20/11/2562 319/-/63/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1768 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/17 19/11/2562 319/60/63/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1769 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/07 19/11/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/07 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1770 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 5 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/16 15/11/2562 319/60/63/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,756 ถึง 1,770 จาก 1,939 รายการ