วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1741 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/13 23/12/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1742 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet Enterprise M604 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-09636-59 จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 319/-/63/37 23/12/2562 319/-/63/37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1743 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ เลขที่ 319/60/63/36 23/12/2562 319/60/63/36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1744 จ้างซ่อมรถหมายเลข 21-6627-15-9 319/-/63/12 16/12/2562 จ้างซ่อมรถหมายเลข 21-6627-15-9 319/-/63/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1745 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 319/30/63/11 13/12/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 319/30/63/11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1746 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 319/35/63/12 13/12/2562 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 319/35/63/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1747 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4085 และ 4095 ปริมาณงาน 261,243.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/35 11/12/2562 319/-/63/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1748 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/4563/34 11/12/2562 319/45/63/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1749 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.66+100-กม.74+397 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 97,605.00 ตร.ม เลขที่ 319/-/63/33 09/12/2562 319/-/63/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1750 ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/32 06/12/2562 319/35/63/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1751 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/10 04/12/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1752 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/31 04/12/2562 319/60/63/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1753 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.17+000-กม.20+500 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/29 02/12/2562 319/-/63/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1754 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/09 02/12/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1755 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 20 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/28 29/11/2562 319/60/63/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,741 ถึง 1,755 จาก 1,939 รายการ