วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/67/95 22/02/2567 319/60/67/95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ 319/30/67/15 21/02/2567 319/30/67/15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๙๔ 21/02/2567 319/35/67/94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9839-16-3 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/22 20/02/2567 319/-/67/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อเสาไฟกระพริบ สูง 3.5 เมตร หนา 4 นิ้ว จำนวน 3 ต้น 319/45/67/92 20/02/2567 319/45/67/92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้า จำนวน 3 รายการ 319/60/67/91 20/02/2567 319/60/67/91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 7110-018-0753-58 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/93 20/02/2567 319/-/67/93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว บรรจุ 20 กิโลกรัม จำนวน 10 ถุง 319/60/67/90 19/02/2567 319/60/67/90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/67/89 16/02/2567 319/45/67/89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ซื้อ ไวนิล ขนาด 1.40 x 0.95 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/67/88 16/02/2567 319/85/67/88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 3 รายการ 319/30/67/14 14/02/2567 319/30/67/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 3 รายการ 319/-/67/21 13/02/2567 319/-/67/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 30" ( Engineer Prismatic Grade (EGPP) ) จำนวน 50 หลา 319/60/67/87 13/02/2567 319/60/67/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/67/13 13/02/2567 319/30/67/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/86 06/02/2567 319/60/67/86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,939 รายการ