วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 319/30/63/24 18/02/2563 18/02/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 319/30/63/24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/45/63/72 14/02/2563 14/02/2563 319/45/63/72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เลขที่ 319/60/63/71 13/02/2563 13/02/2563 319/60/63/71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๓/๗๐ 12/02/2563 12/02/2563 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๓ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/22 07/02/2563 07/02/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ซื้อยางรถยนต์รถหมายเลข 44-8818-08-1 จำนวน 2 เส้น 319/30/63/23 07/02/2563 07/02/2563 ซื้อยางรถยนต์ 44-8818-08-1 319/30/63/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/60/63/68 07/02/2563 07/02/2563 319/60/63/68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 48 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/67 06/02/2563 06/02/2563 319/60/63/67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน ๑๒.๐๐ ตัน 319/60/63/66 05/02/2563 05/02/2563 319/60/63/66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/21 04/02/2563 04/02/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-6266-15-2 จำนวน 4 รายการ 319/-/63/22 04/02/2563 04/02/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-6266-15-2 319/-/63/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/65 31/01/2563 31/01/2563 319/35/63/65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/20 30/01/2563 30/01/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-8172-07-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/18 29/01/2563 29/01/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-8172-07-7 319/-/63/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 6 รายการ 319/-/63/19 29/01/2563 29/01/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6188-14-9 319/-/63/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 246 รายการ