วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2565 319/35/65/170 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
107 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ปริมาณงาน ๒,๕๐๐ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2565 319/-/65/161 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
108 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2565 319/35/65/160 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
109 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางในสายทางรับผิดชอบและลาดคันทาง ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ปริมาณงาน ๔๙๗,๘๐๐.๐๐ ๓๑๙/-/๖๕/๑๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565 319/-/65/156 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2565 319/35/65/150 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
111 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางด้านว้ายทาง ด้านขวาทางและร่องกลาง ปริมาณงาน 413,490 ตร.ม. 319/-/65/148 17/05/2565 319/-/65/148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2565 319/35/65/142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
113 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีขาวและสีเหลืองบนราวสะพานติดตั้งแบบ 1 ด้าน และ Barrier ติดตั้งแบบ 2 ด้าน ปริมาณงาน 1,094 อัน 319/-/65/137 22/04/2565 319/-/65/137 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
114 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) ปริมาณงาน 100,000 ตร.ม. 319/-/65/136 22/04/2565 319/-/65/136 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
115 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีขาวและสีเหลืองบนราวสะพานติดตั้งแบบ 1 ด้าน และ Barrier ติดตั้งแบบ 2 ด้าน ปริมาณ 388 อัน 319/-/65/127 19/04/2565 319/-/65/127 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
116 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีขาวและสีเหลืองบนราวสะพานติดตัี้งแบบ 1 ด้าน และ Barrier ติดตั้งแบบ 2 ด้าน ปริมาณงาน 388 อัน 319/-/65/127 18/04/2565 319/-/65/127 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
117 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2565 319/35/65/120 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
118 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีขาวและสีเหลือง จำนวน 2 รายการ 319/-/65/109 04/04/2565 319/-/65/109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
119 จ้างเหมาทำการทาสีพลาสติกขอบคันหิน ปริมาณงาน 1,259 ตร.ม. 319/-/65/108 04/04/2565 319/-/65/108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
120 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2565 319/35/65/105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 329 รายการ