วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๒๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2565 319/35/65/211 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
92 ซื้อกาวยาง EPOXY จำนวน ๒๓๐ ชุด จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๕/๒๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2565 319/60/65/209 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
93 จ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ระหว่าง กม.๒๑+๘๘๕ - กม.๒๒+๐๓๐ ปริมาณงาน ๖๕๒ ตารางเมตร จำนวน ๗ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๒๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2565 319/-/65/207 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
94 ซื้อสีอิมัลชั่นสีขาว มอก.๒๓๒๑-๒๕๔๙ ขนาดจุ ๓.๗๘๕ ลิตร จำนวน ๖๐๐ แกลลอน ๓๑๙/๖๐/๖๕/๒๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2565 319/60/65/202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
95 จ้างติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๕+๑๖๙-กม.๑๘๗+๖๘๖ ปริมาณงาน ๒,๔๑๒ เมตร จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๒๐๐ 08/07/2565 319/-/65/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
96 จ้างติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๕+๑๖๙ - กม.๑๘๗+๖๘๖ ปริมาณงาน ๒,๔๑๒ เมตร จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2565 319/-/65/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
97 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2565 319/35/65/198 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
98 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2565 319/35/65/198 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
99 จ้างติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี - ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ปริมาณงาน ๑,๙๙๒ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ๓๑๙/-/๖๕/๑๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 319/-/65/194 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2565 319/35/65/189 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
101 65067387759 14/06/2565 319/35/65/181 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 จ้างเหมาถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณไหล่ทางด้านซ้าย ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอน นาหม่อม - จะนะ ระหว่าง กม.๑๘+๓๕๐ - กม.๒๕+๐๐๐ S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑๒๔,๙๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565 319/-/65/179 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
103 จ้างเหมาผลิตหลักกิโลเมตรย่อยแบบคอนกรีตและแบบเหล็ก ปริมาณงาน ๘๖ ต้น จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๑๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565 319/-/65/174 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
104 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ปริมาณงาน ๒,๒๓๕ เมตร จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๑๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2565 319/-/65/172 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
105 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ปริมาณงาน ๒,๒๓๕ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2565 319/-65/172 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 329 รายการ