วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.24+172-กม.35+585 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ 26/10/2565 สข.2/6/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
77 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธ่ารคีรี ระหว่าง กม.6+722-กม.8+468 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 22 รายการ 30/09/2565 สข.2/4/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
78 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-สะท้อน ระหว่าง กม.0+800-กม.36+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 61,173 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 30/09/2565 สข.2/1/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
79 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.9+300-กม.9+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 53 รายการ 23/09/2565 สข.2/7/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
80 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.๗+๙๔๗ N/B และทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.๔๙+๗๙๗ RT ปริมาณงาน 22/09/2565 สข.2/3/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
81 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๒๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565 319/35/65/274 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
82 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ชนิดสีเหลือง ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.๒๗+๐๐๐ - กม.๒๗+๗๗๕ ปริมาณงาน ๒๑๖ ตารางเมตร จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๒๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2565 319/-/65/262 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
83 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๒๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 319/35/65/258 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
84 จ้างเหมาผลิตหลักเขตทาง (R.O.W) แบบคอนกรีต สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข ๔๓ และ ๔๐๘ เป็นตอนๆ ปริมาณงาน ๑๕๖ ต้น จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๒๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2565 319/-/65/255 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กาวยาง EPOXY ขนาด ๔.๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๒๐ ชุด ๓๑๙/๖๐/๖๕/๒๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2565 319/60/65/249 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
86 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๒๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2565 319/35/65/245 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
87 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๒๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2565 319/35/65/233 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กาวยาง EPOXY ขนาด ๔.๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๓๐ ชุด ๓๑๙/๖๐/๖๕/๒๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2565 319/60/65/229 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
89 จ้างติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๗+๖๘๖ - กม.๑๘๘+๙๓๓ ปริมาณงาน ๑,๑๑๖ เมตร จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2565 319/-/65/226 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
90 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๒๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2565 319/35/65/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 329 รายการ