วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.38+825-กม.59+580 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,404 เมตร) จำนวน 2 รายการ 07/11/2565 สข.2/13/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
62 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1290+014-กม.1304+681 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 31/10/2565 สข.2/6/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
63 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 2 ระหว่าง กม.62+190-กม.65+485 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 118 ต้น) จำนวน 3 รายการ 31/10/2565 สข.2/10/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
64 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2565 319/35/66/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
65 จ้างก่อสร้าง จ้างเหมาทำการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ตอน 1 ระหว่าง กม.185+320-กม.186+645 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 78 ต้น) จำนวน 3 รายการ 31/10/2565 สข.2/11/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
66 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย ระหว่าง กม.4+935-กม.5+915 S/B และทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี-ด่านประกอบ ระหว่าง กม.220+495-กม.222+805 ปริมาณงาน 64,035 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 27/10/2565 สข.2/17/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
67 จ้างก่อร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.187+150-กม.190+385 ปริมาณงาน 67,225 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 27/10/2565 สข.2/14/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
68 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.25+700-กม.26+420 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 42 รายการ 19/10/2565 สข.2/8/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
69 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+006-กม.71+800 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 53,390 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 12/10/2565 สข.2/5/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
70 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2565 319/35/66/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
71 จ้างก่อสร้าง โครงการบำรุงรักษาและบูรณะสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.1282+690.50,กม.1284+228,กม.1286+919 S/B,N/B ทางหลวงหมายเลข 408 ที่ กม.199+319 ทางหลวงหมายเลข 4145 ที่ กม.12+294 12/10/2565 สข.2/คัดเลือก 8/2566 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
72 จ้างติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี - ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๒๔+๗๐๗ - กม.๒๒๗+๖๓๓ ปริมาณงาน ๒,๗๖๖ เมตร ๓๑๙/-/๖๖/๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2565 319/-/66/02 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
73 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 รายการ 10/10/2565 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
74 งานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1276+875-กม.1281+650 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 30,623 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 10/10/2565 สข.2/15/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
75 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย-เขาแดง ระหว่าง กม.8+450-กม.13+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 28 รายการ 29/09/2565 สข.2/2/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 329 รายการ