วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.12+400-กม.17+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) 14/01/2562 14/01/2562 319/-/62/72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
47 จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,120 อัน สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 21/01/2562 21/01/2562 สข.2/35/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
48 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน คลองแงะ - นาทวี ระหว่าง กม.๐+๗๐๐ - กม.๖+๐๐๐ LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๘๓,๓๓๓.๐๐ ตร.ม. ๓๑๙/-/๖๒/๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2562 07/01/2562 319/-/62/66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
49 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.29+371-กม.30+275 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 18,209 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 07/12/2561 07/12/2561 สข.2/33/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
50 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.28+330-กม.28+880 S/B และทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.190+411-กม.190+871 ปริมาณงาน 13,390 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 07/12/2561 07/12/2561 สข.2/34/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
51 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.20+500-กม.24+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/62/33 22/11/2561 22/11/2561 319/-/62/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
52 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.16+600-กม.23+370 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,330.00 ตร.ม. 319/-/62/138 25/04/2562 25/04/2562 319/-/62/138 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 46 ถึง 52 จาก 52 รายการ