วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๓๐+๔๔๖ - กม.๒๓๒+๒๔๐ จำนวน ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑,๖๔๘ เมตร ๓๑๙/-/๖๖/๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2565 319/-/66/73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
47 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2565 319/35/66/63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
48 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.49+440-กม.50+825 S/B ปริมาณงาน 16,225 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 08/12/2565 สข.2/21/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
49 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.39+560-กม.41+025 N/B ปริมาณงาน 16,310 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 08/12/2565 สข.2/20/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
50 งานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาทำการงานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1279+677 - กม.1279+767 S/B ปริมาณงาน 630 ตร.ม. 319/-/66/59 07/12/2565 319/-/66/59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กาวยาง Epoxy ขนาด ๔.๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๔๐ ชุด ๓๑๙/๖๐/๖๖/๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2565 319/60/66/54 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีอิมัลชั่นสีขาว มอก. ๒๓๒๑-๒๕๔๙ ขนาดจุ ๓.๗๘๕ ลิตร ๓๑๙/๖๐/๖๖/๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2565 319/60/66/52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
53 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ 24/11/2565 สข.2/18/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
54 จ้างก่อสร้าง โครงการบำรุงรักษาและบูรณะสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.1282+690.50,กม.1284+228,กม.1286+919 S/B,N/Bทางหลวงหมายเลข 408 ที่ กม.199+319 ทางหลวงหมาเลข 4145 ที่ กม.12+294 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 10 รายการ 24/11/2565 สข.2/19/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
55 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2565 319/35/66/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
56 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.229+100-กม.233+259 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 8 รายการ 14/11/2565 สข.2/16/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
57 จ้างติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๒๗+๖๕๙ - กม.๒๓๐+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒,๕๕๐ เมตร จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/-/๖๖/๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2565 319/-/66/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
58 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2565 319/35/66/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
59 จ้างเหมาทำการ งานทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1300+300 - 1301+200 LT,RT (เป็นตอนๆ) จำนวน 1,332.00 ลบ.ม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 319/-/66/30 09/11/2565 319/-/66/30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
60 จ้างก่อสร้างงาน จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.4 ระหว่าง กม.1292+880-กม.1296+224 (เป็นตอนๆ), ทล.42 ระหว่าง กม.0+000-กม.0+725, ทล.408 ระหว่าง กม.220+500-กม.221+850,ทล.4054 ระหว่าง กม.5+030-กม.5+170 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ 07/11/2565 สข.2/12/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 329 รายการ