วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 20 ลบ.ม. 319/60/63/18 19/11/2562 319/60/63/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
47 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณไหล่ทางด้านซ้าย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.14+000-กม.22+200 S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,920.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/12 12/11/2562 319/-/63/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
48 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.50+500-กม.66+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,950.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/08 06/11/2562 319/-/63/08 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
49 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 100.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/255 25/09/2562 319/60/62/255 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/253 23/09/2562 319/60/62/253 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
51 ซื้อกรวยยาง ขนาด 80 ซม. จำนวน 200 อัน เลขที่ 319/60/62/248 13/09/2562 319/60/62/248 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
52 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 26 ชุด เลขที่ 319/45/62/245 12/09/2562 319/45/62/245 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
53 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.25+955-กม.26+610 N/B ปริมาณงาน 0.655 กม. จำนวน 10 รายการ 02/09/2562 สข.2/39/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
54 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0103 ตอน ลำไพล-นาจวก ระหว่าง กม.62+875-กม.63+790 ปริมาณงาน 0.915 กม. จำนวน 10 รายการ 02/09/2562 สข.2/40/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
55 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.38+670-กม.39+370 N/B ปริมาณงาน 8,000 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 02/09/2562 สข.2/41/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
56 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางและร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข ๔๓ และ ๔๐๘ ปริมาณงาน ๔๗๔,๗๙๘.๐๐ ตร.ม. ๓๑๙/-/๖๒/๒๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 319/-/62/232 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
57 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42, 408, 4113 และ 4243 เลขที่ 319/-/62/222 22/08/2562 319/-/62/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
58 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งราวกันอันตราย CLASS I TYPE I ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1284+550-กม.1284+650 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 84.00 ม. เลขที่ 319/-/62/219 20/08/2562 319/-/62/219 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
59 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.35+135-กม.42+740 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 120,203.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/217 20/08/2562 319/-/62/217 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
60 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 319/-/62/28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 319/-/62/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 92 รายการ