วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๑๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2566 319/35/66/133 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๑๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2566 319/35/66/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4370 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าปากบางสะกอม ระหว่าง กม.0+000-กม.0+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 15 รายการ 08/02/2566 สข.2/28/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 จ้างเหมา งานทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.11+791 - กม.11+960 S/B,N/B ปริมาณงาน 1,141 ตร.ม. 319/-/66/111 30/01/2566 319/-/66/111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) หมวดทางหลวงเทพา แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ๑ แห่ง (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ที่ กม.๓+๗๕๕ LT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 30/01/2566 สข.2/26/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเทพา แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ๑ แห่ง (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ที่ กม.๓+๗๕๕ LT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 30/01/2566 สข.2/27/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 จ้างก่อสร้างทำการขุด-ขนดินถม ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ระหว่าง กม.๓+๗๕๕ - กม.๓+๘๔๑ ปริมาณงาน ๑๐,๐๕๓.๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีคัดเลือก 30/01/2566 สข.2/23/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.3+870-กม.4+885 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น) จำนวน 2 รายการ 30/01/2566 สข.2/25/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 จ้างเหมาทำการ งานขุด-ขนวัสดุกากมิกซ์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควคุม 0202 ตอน จะนะ - ปาแด ระหว่าง กม.44+320 - กม.44+380 จำนวน 2 รายการ 319/-/66/104 25/01/2566 319/-/66/104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 319/35/66/100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 งานจ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทาง ด้านขวาทางและร่องกลางทางหลวง จำนวน 833,300 ตร.ม. 319/-/66/98 20/01/2566 319/-/66/98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.182+261-กม.215+467 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 03/02/2566 สข.2/24/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2566 319/35/66/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 จ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.๗+๙๔๗ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 319/-/66/91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 จ้างก่อสร้าง จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.64+764-กม.67+215 LR,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 956 เมตร) จำนวน 3 รายการ 27/12/2565 สข.2/คัดเลือก 21/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 329 รายการ