วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.14+400-กม.16+150 ปริมาณงาน 15,750 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ 19/03/2563 สข.2/13/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย-เขาแดง ระหว่าง กม.0+212-กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 19/03/2563 สข.2/19/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1279+665-กม.1282+000 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,197 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 19/03/2563 สข.2/21/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 จ้างเหมาทำการ ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.17+200-กม.18+850 ปริมาณงาน 14,850 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 19/03/2563 สข.2/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+900-กม.19+452 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,532 เมตร จำนวน 2 รายการ 19/03/2563 สข.2/6/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+000-กม.23+720 (S/B) ปริมาณงาน 18,920 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 19/03/2563 สข.2/4/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.4+720-กม.6+960 RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น ) จำนวน 3 รายการ 18/03/2563 สข.2/3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+610-กม.28+140 (N/B) ปริมาณงาน 17,146 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 14/03/2563 สข.2/2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอนพังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย ) ตอน 3 ระหว่าง กม.1282+307-กม.1284+487 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (828 เมตร) จำนวน 2 รายการ 14/03/2563 สข.2/1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) มอก.80-2550 จำนวน 10 ถุง 319/60/63/84 06/03/2563 319/60/63/84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4085 และ 4095 ปริมาณงาน 261,243.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/35 11/12/2562 319/-/63/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.66+100-กม.74+397 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 97,605.00 ตร.ม เลขที่ 319/-/63/33 09/12/2562 319/-/63/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.17+000-กม.20+500 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/29 02/12/2562 319/-/63/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณลาดคันทางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42,408 และ 4113 ปริมาณงาน 313,863.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/26 28/11/2562 319/-/63/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - บาโรย ระหว่าง กม.19+000 - กม.25+000 LT.RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,312.00 ตร.ม. 319/-/63/19 20/11/2562 319/-/63/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 92 รายการ