วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.5+850-กม.12+400 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 51.30 ตร.ม. 319/-/62/165 18/06/2562 18/06/2562 319/-/62/165 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/62/100 12/06/2562 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/62/100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/99 12/06/2562 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/62/98 12/06/2562 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/62/98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 จ้างเหมาทำการ ซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.11+761-กม.41+856 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง 319/-/62/157 04/06/2562 04/06/2562 319/-/62/157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.1+975-กม.5+525 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 50.40 ตร.ม.319/-/62/142 03/05/2562 03/05/2562 319/-/62/142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.16+600-กม.23+370 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,330 ตร.ม. 319/-/62/138 26/04/2562 25/04/2562 319/-/62/138 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ระบบ VA ดวงโคมแบบ LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (TF 101-5) ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ที่ กม.31+363 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 03/04/2562 03/04/2562 สข.2/37/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.64+300-กม.74+397 LT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,292 ตร.ม. ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 319/-/62/121 29/03/2562 29/03/2562 319/-/62/121 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 จ้างเหมาทำการซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ที่ กม.45+969 N/B 27/03/2562 27/03/2562 319/-/62/120 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 จ้างเหมาทำการ ผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.7+206-กม.42+939 (เป็นตอนๆ) 15/03/2562 15/03/2562 319/-/62/111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.9+900-กม.16+600 (เป็นตอนๆ) 01/03/2562 01/03/2562 319/-/62/103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.31+837-กม.44+900 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,200 ตร.ม. 26/02/2562 26/02/2562 319/-/62/94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 งานจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,327 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4, 42, 43, 408, 4054, 4085, 4243 21/02/2562 21/02/2562 สข.2/คัดเลือก29/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 งานจ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณร่องกลาง,ไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.7+206-กม.42+939 (เป็นตอนๆ) 01/02/2562 01/02/2562 319/-/62/78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 52 รายการ