วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างงานขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่ม สำนักงานหมวดทางหลวงเทพา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ่ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ที่ กม.๓+๗๕๕ LT ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๓๑๙/-/๖๖/๒๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2566 319/-/66/228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2566 319/35/66/223 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
18 จ้างเหมา งานบำรุงรักษา หลักบำรุง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน นาหม่อม-จะนะ , จะนะ-ปาแด ระหว่าง 7+206 - กม.74+397 ปริมาณงาน 575 ต้น 319/-/66/209 19/06/2566 319/-/66/209 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
19 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙ ๓๕ ๖๖ ๒๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2566 319/35/66/204 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
20 งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลขหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.๑๒๙๕+๕๒๗ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๓๑๙/-/๖๖/๒๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2566 319/-/66/203 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
21 งานจ้างเหมา งานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน นาหม่อม - จะน , จะนะ ปาแด ระหว่าง กมง7+206 - กม.74+397 ปริมาณงาน 575 ต้น 319/-/66/202 12/06/2566 319/-/66/202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
22 จ้างเหมา งานทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนตวบคุม 0201 ตอน นาหม่อม - จะนะ ระหว่าง กม.11+888 - กม.12+022 S/B ปริมาณงาน 1,141.00 ตร.ม. 319/-/66/200 09/06/2566 319/-/66/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
23 ซื้อ HOT MIX จำนวน 49 ตัน 319/60/66/199 09/06/2566 319/60/66/199 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙ ๓๕ ๖๖ ๑๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2566 319/35/66/193 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
25 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙ ๓๕ ๖๖ ๑๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2566 319/35/66/182 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๑๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2566 319/35/66/153 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
27 ซื้อ HOT MIX จำนวน 166 ตัน 319/60/66/144 21/03/2566 319/60/66/144 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
28 จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.๒๖+๖๐๐-กม.๒๘+๕๓๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 13/03/2566 สข.2/30/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
29 จ้างงานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.๑๗+๙๐๐-กม.๑๗+๙๖๐ S/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒ รายการ 13/03/2566 319/-/66/137 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
30 จ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.44+330-กม.44+380 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 09/03/2566 สข.2/29/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 329 รายการ