วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโรงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.218 กม. จำนวน 16 รายการ 01/08/2565 สข.2/27/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
77 ซื้อไวนิล ขนาด 2.40 x 2.40 ม. จำนวน 2 ผืน 319/60/64/10 11/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 319/45/64/09 11/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
79 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/08 09/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
80 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 319/45/64/07 05/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/06 04/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน รายการ 319/60/64/05 03/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
83 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-3205-51 จำนวน 1 ชุด 319/-/64/04 02/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/03 29/10/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
85 ซื้อสีน้ำมันสีดำ (สีเคลือบเงา) จำนวน 1 กระป๋อง 319/60/64/02 27/10/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 319/40/64/01 26/10/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
87 63047150040 08/04/2563 319/45/63/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 76 ถึง 87 จาก 87 รายการ