วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 319/70/64/27 09/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 319/60/64/26 08/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 319/60/64/24 03/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/23 02/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
65 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) ทาหลวงหมายเลข 43 จำนวน 124,859 ตร.ม. 319/-/64/22 01/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/20 01/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
67 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 20 ถัง 319/60/64/19 30/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
68 ซื้อหมึกพิมพ์ Canon 750/PGBK จำนวน 3 กล่อง 319/40/64/18 26/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
69 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4 , 4054 และ 4145 ปริมาณงาน 274,764 ตร.ม. 319/-/64/17 25/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 319/40/64/16 25/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 319/60/64/15 24/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/14 23/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 319/60/64/13 18/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
74 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว 319/50/64/12 16/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
75 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/11 16/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 87 รายการ