วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 319/60/64/61 28/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 319/40/64/60 27/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 319/40/64/58 25/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00963-61 จำนวน 2 รายการ 319/-/64/57 25/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 319/45/64/55 21/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 จ้างเหมาทำ การถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.50+000 - กม.53+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333 ตร.ม. 319/-/64/56 21/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว 319/60/64/54 18/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 ซื้อก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/64/53 18/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/52 15/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/50 14/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 ซื้อวัสดุก่สร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/50 13/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/64/49 11/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/64/48 11/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/64/47 07/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/46 05/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 87 รายการ