วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 319/60/64/80 03/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 319/40/64/79 02/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 319/45/64/77 24/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
19 จ้างซ่อมกล้องระดับ หมายเลขครุภัณฑ์ 6675-005-0093-52 จำนวน 2 รายการ 319/-/64/76 23/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
20 ซื้อ HOT MIX จำนวน 48 ตัน 319/60/64/74 22/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
21 ซื้อชุดป้ายไฟกระพริบติดท้ายรถ จำนวน 1 ชุด 319/45/64/73 18/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/64/72 18/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/71 17/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/70 16/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 319/40/64/69 15/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 319/45/64/68 15/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/66 09/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
28 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 48 ลบ.ม. 319/60/64/65 09/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
29 ซื้อหลอดโซเดียมไฮเฟรสเซอร์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 31 หลอด 319/45/64/64 04/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 319/40/64/63 02/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 87 รายการ