วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
รถจักรยานยนต์เข้าใช้ช่องทางหลักได้หรือไม่
ลงวันที่ 03/01/2562

'