วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
สองข้างทางหลวง ตอน การก่อสร้างถนนลาดยาง
ลงวันที่ 17/07/2563

'