วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
เก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI)
ลงวันที่ 21/05/2562

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 นายพนมศักดิ์ รุ่งรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ฝ่ายวิเคราะห์วิจัย สทล.18 และนางสาวโสภาพร ละอองสม รอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย ชผ.ขท. และชม.ขท.ในสังกัด ร่วมกันเก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)


'