วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาร้านค้าขายของรุกล้ำเขตทางหลวงบริเวณสี่แยกพระพุทธ
ลงวันที่ 21/06/2566
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดชุมชนสี่แยกพระพุทธ ขายของรุกล้ำเขตทางหลวง ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

'