วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาร้านค้าขายของรุกล้ำเขตทางหลวงบริเวณสี่แยกพระพุทธ
ลงวันที่ 12/06/2566
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปรีชา วิเศษสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 และนายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ตลาดนัดชุมชนสี่แยกพระพุทธ ขายของรุกล้ำเขตทางหลวง ในการนี้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

'