วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
งานก่อสร้างสะพานคอนกรีต ทล.4085 ตอน ปากน้ำเทพา – ธารคีรี ระหว่าง กม.31+000-กม.31+200
ลงวันที่ 06/12/2561

 

          แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเทพา – ธารคีรี ระหว่าง กม.31+000 – กม.31+200 รวมระยะทางยาว 0.200 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เนื่องจากในปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นสะพาน 2 ช่องจราจร มีขนาด 4x10.00 เท่ากับ 40.00 เมตร มีสภาพเป็นคอขวด ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้น เพื่อความสะดวก ปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร จึงจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานใหม่ เป็นสะพานคู่ขนาน

          โครงการดังกล่าวดำเนินการตามแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะโครงการเป็นงานก่อสร้างสะพานใหม่ เป็นสะพานคู่ ขนาด (1x15.00)+(1X20.00)+(1x15.00) ความยาว 50.00 เมตร และขยายคันทางช่วงบริเวณคอสะพาน งบประมาณ 29,999,000.- บาท


'