วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
การประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานความต้องการเบื้องต้น งบประมาณปี 2563
ลงวันที่ 01/11/2561

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 มอบหมายให้ นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) และนายเชิดชัย สวนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิ์ศักดิ์ นวกิจวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการดำเนินงาน (วดร.4 ภาคใต้) เพื่อหารือและชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดทำแผนงานความต้องการเบื้องต้นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
54 ดาวน์โหลด
63 ดาวน์โหลด
54 ดาวน์โหลด

'