วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ "Big cleaning day"
ลงวันที่ 08/08/2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ "Big cleaning Day" ประจำปี 2562 ภายในอาคารสำนักงาน และพื้นที่โดยรอบบริเวณแขวงทางหลวงสงขลาท่ี่ 2 (นาหม่อม)


'