วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง
ลงวันที่ 25/07/2562

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นางอุษา วิจิตรกานต์วงศ์ หัวหน้างานสารบรรณ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงฯ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว 


'