วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
เข้าร่วมโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ
ลงวันที่ 16/05/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.  นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่  2 (นาหม่อม) พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" รุ่นที่ 2 ปี 2561 โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 


'