วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ลงวันที่ 26/06/2566
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ตําบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

'