วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ 20/06/2566
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม บริเวณทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ระหว่าง กม.7+206 - กม.8+300 (สี่แยกนาหม่อม) ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

'