วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ลงวันที่ 03/06/2566
วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นายยงยุทธ ทองมา หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และ นางสาวอมร ณรงค์รัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา

'